RSS

Komponen-komponen e-Pembelajaran

Kali ni Teacher Dija ingin berkongsi mengenai komponen yang membentuk e-Learning. Antaranya adalah:

1.      Sistem dan Aplikasi e-Pembelajaran

Sistem aplikasi ini sering disebut dengan Learning Management System (LMS). Kini terdapat banyak opensource LMS sehingga dapat kita manfaatkan dengan mudah serta ia murah untuk dibangunkan. LMS membolehkan pengurusan kelas, pembangunan bahan, forum dan perbincangan, penilaian secara online dijalankan. Anda boleh memuat turun bahan mengenai LMS di sini

2.     Isi e-Pembelajaran

Selain itu, perisian pembelajaran secara multimedia based content (perisian multimedia interaktif) atau text based content (perisian berbentuk teks) sangat membantu proses e-pembelajaran. Contohnya ialah CD pembelajaran. Perisian pembelajaran ini menjadikan e-pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan

3.     Infrastruktur e-Pembelajaran 

Sebelum ini, Teacher Dija ada menulis mengenai Infrastuktur e-Pembelajaran. Jadi anda boleh membuat rujukan mengenainya. Infrastruktur adalah komponen penting dalam e-pembelajaran di mana kita memerlukan segala perkakasan komputer dan multimedia serta sistem server untuk menyempurnakan proses e-pembelajaran. Pembelajaran secara synchronous juga boleh berlangsung melalui teleconference.

Kesimpulannya….

Ketiga-ketiga komponen ini saling berkait rapat di mana infrastruktur diperlukan sebagai alat untuk menghantar isi kandungan di antara guru dan pelajar melalui medium sistem dan aplikasi e-pembelajaran

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2012 in MyMaster

 

Infrastruktur e-Pembelajaran


Dalam post kali ni, Teacher Dija cuma nak berkongsi dengan semua bahawa Infrastruktur e-pembelajaran terdiri daripada:

1.      Komputer

2.      Jaringan komputer

3.      Internet

4.      Kelengkapan Media (cth: cd pembelajaran)

Refleksi kepada semua contoh infrasrtuktur di atas, Teacher Dija berpendapat bahawa dengan wujudnya kelengkapan ini, e-pembelajaran akan lebih mudah dijalankan sebagai kaedah pedagogi terkini pada abad ke-21. Semasa proses e-pembelajaran, setiap pelajar memerlukan komputer dan jaringan komputer pula diperlukan agar sesi pembelajaran dapat berlaku secara serentak. Manakala internet pula diperlukan sebagai alat pengantar di antara komputer guru dengan jaringan komputer pelajar. Jom kita saksikan video ini:

 
1 Comment

Posted by on October 7, 2012 in MyMaster

 

Pedagogi e-Pembelajaran Pelajar Abad ke 21

Probably the most important thing for kids growing up today is the love of embracing change
-John Seely Brown, Co-Chairman, Deloitte Center for The Edge in Rethinking Learning 2010

Semasa tengah surfing, terjumpa satu quote di atas..memang ada benarnya jika difikirkan…Sebagai seorang guru, Teacher Dija berpendapat bahawa kaedah pedadogi P&P harus selari dengan budaya, kehendak dan keperluan pelajar abad ke-21.’

Kenapa?

Ini kerana zaman sudah berubah. Pemikiran dan gaya hidup pelajar masa kini juga sudah jauh berubah. Bak kata orang, semuanya adalah pantas..hanya dihujung jari…Sebagai refleksi, e-pembelajaran adalah sangat perlu kerana ia membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bahan pengajaran dan pembelajaran e-pembelajaran yang dirancang dan disediakan secara profesional dan baik akan menggunakan ciri-ciri multimedia untuk menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan dan menarik. Selain melibatkan proses pembelajaran dan pengajaran serta interaksi pelajar dan guru, pedagogi e-pembelajaran juga turut melibatkan pengurusan bilik darjah dan organisasi sekolah

Jom kita saksikan video ini:

Transformasi pedagogi e-pembelajaran memberikan pelbagai kebaikan, antaranya:

1)  Pelajar boleh memilih masa, kandungan serta hala tuju pernbelajaran mereka.

2) Pelajar juga berpeluang belajar tajuk yang susah berulang kali sehingga pemahaman dicapai.

3) Mereka juga dapat belajar di dalam suasana yang ‘selamat’ tanpa merasa malu untuk bertanya. Pertanyaan juga boleh dibuat di dalam talian. Perbincangan kumpulan yang lebih terancang dan teratur juga boleh dicapai dengan menggunakan teknologi yang sedia ada.

4) ‘E-learning’ yang diuruskan dengan baik dapat menyimpan rekod pembelajaran yang berkesan dan sistematik untuk rujukan pelajar dan juga untuk guru, mentor atau fasilitator.

Antara aplikasi pedagogi e-pembelajaran yang boleh dimanfaatkan ialah:

E Book: web 2.0 tools in education

GoogleDocs

wordpress

Anda juga boleh memuat turun bahan berkaitan pedagogi tekini di sini dan dapatkan bahan bacaan mengenai pedagogi dan pembangunan e-pembelajaran di IPT

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2012 in MyMaster

 

Teori-teori Dalam e-Pembelajaran

Kali ni Teacher Dija nak berkongsi mengenai teori-teori dalam e-pembelajaran pembelajaran. Menurut Holmes et al. (2006), terdapat tiga teori pembelajaran yang menyokong e-pembelajaran.  Antaranya ialah:

1. Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini menyatakan bahawa pembelajaran berlaku apabila pelajar memperlihatkan tingkah laku secara konsisten seperti yang diingini iaitu pelajar memberi maklum balas terhadap peristiwa yang dirangka. Teori ini juga menggalakkan pembelajaran melalui galakan dan ransangan. Teori ini menyatakan bahawa terdapat perkaitan antara ransangan dan tindak balas. Apabila wujud kaitan antara keduanya, maka pembelajaran akan berlaku. Secara amnya, teori ini percaya bahawa persekitaran yang menggalakkan pembelajaran dan bukannya pemikiran.

2. Teori Kognitif

Teori ini menyatakan bahawa pembelajaran bergantung kepada persepsi, proses, pemikiran dan penaakulan. Secara ringkasnya, pemikiran dan persepsi mempengaruhi pembelajaran yang dijalankan.

 3. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme pula beranggapan bahawa pembelajaran adalah berdasarkan kepada tindak balas pengalaman seseorang. Kemudian, seseorang membentuk pemahaman berdasarkan pengalam dalam hidupnya. Sesorang akan menghasilkan rule dan mental model mereka sendiri berdasarkan kepada pengalaman tersebut.

Kesimpulanya…

Sebagai contoh pembelajaran kognitif mengenai konsep sistem penghadaman biasanya berlaku dalam bilik darjah. Tetapi, pelajar diajar dengan sesuatu konsep dan teori tanpa ada pengalaman untuk dimanfaatkan. Maka, e-pembelajaran dapat memberikan pemahaman dan pengalaman bagaimana sesuatu objek atau peristiwa itu berlaku dan hubung kait dengan akibat. Contohnya, melalui e-pembelajaran pelajar dapat memanfaatkan video untuk mengkaji proses penghadaman secara maya. Mengikut Teori Pembelajaran Sosial, apabila terdapat ransangan untuk belajar melalui e-pembelajaran, maka pembelajaran akan terhasil.

Kepada yang berminat, anda boleh mendapatkan maklumat di sini berkaitan teori e-pembelajaran. Selain itu, UKM: e-learning oline kiosk juga boleh membantu anda dalam pencarian maklumat.

Dan

 Anda juga boleh memuat turun bahan berkaitan e-pembelajaran di sini

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2012 in MyMaster

 

Definisi e-pembelajaran…

Anda tahu apa itu e-pembelajaran? Bagi Teacher Dija, perkara pertama yang bermain di fikiran ialah komputer dan internet..hehehe.. Setelah membuat rujukan,  e-pembelajaran (e-leraning) ialah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan ICT bagi penyebaran pengetahuan dan pelaksanaan pembelajaran kolaboratif (collaborative learning). E-pembelajaran boleh diaplikasikan dalam pelaksanaan kursus atau program secara jarak jauh dan juga untuk tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bersemuka (face-to-face teaching and learning) bagi kursus atau program yang dilaksanakan secara konvensional.

Berjela-jela kan? Meh Teacher Dija terangkan…Secara umumnya e-pembelajaran ialah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik untuk penyampaian isi kandungan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Internet, Intranet, satelit, tape audio/video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebahagian dari media elektronik yang dimaksudkan di dalarn kategori ini. Pengajaran boleh disampaikan secara ‘synchronously’ (pada waktu yang sama) ataupun ‘asynchronously’ (pada waktu yang berbeza).

Mudah kan?

Bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Ia juga harus menyediakan kemudahan untuk ‘discussion group’ dan bantuan profesional isi pelajaran secara dalam talian (‘on-line’)

Mari kita lihat salah satu contoh video e-pembelajaran ini:

Menarik dan mudah difahami bukan?

Mari kita buat perbandingan…

Jika dahulu, di dalam kelas ‘tradisional’, guru dianggap sebagai pendita di atas pentas. Guru
dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu
pengetahuan beliau kepada pelajarnya. Sebarang perancangan pada kebiasaannya
adalah berpusatkan guru.

Namun….

Kini, di dalam pembelajaran ‘e-learning’ fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar perlu
berdikari pada masa-masa tertentu dan bertanggungjawab untuk pembelajarannya.
Suasana pembelajaran ‘e-learning’ akan ‘memaksa’ pelajar memainkan peranan yang
lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar membuat perancangan dan mencari bahan atau maklumat dengan daya usaha, dan inisiatif sendiri.

ifolio UKM merupakan salah satu contoh e-pembelajaran.

Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai e-learning melalui laman web ini

 
Leave a comment

Posted by on October 3, 2012 in MyMaster

 

Click!Click!

“Photography is the art, science and practice of creating durable images by recording light or other electromagnetic radiation, either chemically by means of a light-sensitive material such as photographic film, or electronically by means of an image sensor” Photography-Wikipedia.

Things you need to know about photography:

  1. Camera (preferably DSLR)
  2. Lens
  3. Camera accessories
  4. Editing software and skills

 Selecting right DSLR

√ Set a basic budget on how much money you want to spend. Be realistic about the fact you won’t be able to get the best of every feature, as you’ll have to make tradeoffs.

√ Determine your experience level. Are you a novice or an expert when it comes to digital photography? If a novice, a point and shoot might suffice. Experts will want more manual control over the exposure process.

√ Consider what you will use your camera to capture. For kids or wildlife, get a camera that acts fast after you click the shutter.

√ Decide if you want to capture video with the camera. If you want true HD capabilities, look for 1080 resolution video. If you want to catch close to professional or professional sound, look for a camera with microphone input.

√ Check reviews on the web.http://www.dpreview.comhttp://www.imaging-resource.com, and http://www.steves-digicams.com are the leading sites for serious photographers, while http://www.cnet.com has good reviews for more casual users. When you’re trying to decide between two choices, or just want to explore similar cameras, searchhttp://www.vsxl.com.

√ Make a list of which features are important to you, and prioritize the list. Keep in mind that there are tradeoffs, for example, size vs. optical zoom. You probably won’t get everything you want.

√ Consider which type of batteries would be most useful to you. Your main options are either AA batteries or a rechargeable lithium battery pack. Rechargeable pack may be lighter and last longer, but when it wears out, it may be difficult to buy a replacement. If camera takes AA batteries, it can usually run on rechargeable AA batteries as well – these are not manufacturer specific and can be easily replaced when needed.

√ Try not to end up with a complete compromise camera. Decide what’s important and get something best at that, rather than middle-of-the-road in everything.

√ Remember that megapixels do not equal good pictures. There are many other things, including the lens, that determine the quality of the image. 3 megapixels is the minimum you should look at. A 3 megapixel camera will get you excellent 4×6 prints, if you want anything bigger consider a 4 or 5 megapixel -or more if your budget will allow. Talk to a photo store professional for more information about how many megapixels you will need your camera to have to make a quality picture in the print size you want.

√ Narrow your search down to one or two models and shop around for the best price. Price comparison sites can be helpful but often the best price merchants have terrible service.

√ Make sure your camera has a warranty that you feel comfortable with. Most cameras come with a limited one year warranty, but extended warranties are usually available.

√ Buy the camera. If you have time to wait or do not need your camera immediately, we recommend you use price comparison sites such as PriceComparison.com or DealTime.com. You will save time and money finding the lowest price. Consider shopping at a local camera store. You will be paying about the same as you would off the internet, you are getting a person behind the counter who knows more about cameras than the internet, and also an easy place to take your camera back if it should happen to malfunction sometime down the road. And economically speaking, you will be supporting your local towns and creating jobs and keeping the money circulating locally.

Selecting right Lenses

A DSLR lens is one of the most important pieces of equipment for a camera. A good quality lens is essential to capturing exceptional images. Unfortunately, a lens can cost almost as much as a camera,and in some cases more. Okay, what makes a good quality lens?

1) The name brands, Nikon, Canon, Pentax and Olympus are usually more expensive than off-brands because of their superior quality control. Sigma, Tamron and Tokina are improving their lenses however, and should not be disregarded. They are a lot less expensive than a name brand lens.

2) The material used to make the lens. Lenses are manufactured with either a plastic or metal bayonet mount. The plastic lens will be cheaper and will not last as long as a metal lens.

3) Ability to focus manually as well as automatic. There will be times when you will need to focus manually so make sure the lens you purchase has this mechanism.

4) Image Stabilization or Vibration Reduction (IS or VR) are newer features which are becoming standard in new lenses. Reviews on these features indicate that they really do work. It is possible to hand-hold your camera and shoot as slow as 1/15 sec. and still have a sharp image.

5) The focal length of your lens should provide you with a working zoom that you are accustomed to using in your professional or personal use of your camera. One of my favorite lens is a fixed focal length of 50mm, which I refer to as the “Nifty Fifty”. I prefer this lens because it opens up to 1.8 so I can shoot wide open and blur out the background. The beauty of this lens is not only in its quality, but it’s price – $125. Also a 50mm lens is about what the eye sees, so is very true to life. (see link above)

6) A super fast auto focus: Nine times out of ten you will be using auto focus. Your lens should be able to focus quickly in regular light and low light. If your lens does not focus quickly you will miss important shots. Look for a USM lens (made by Canon). They guarantee fast and quiet auto focus so you could use it for a wedding, bar mitzvah, or other events.

7) A fast lens: Do not confuse this with fast auto focus. A fast lens has a maximum aperture of at least 2.8. Lenses in this category cost more because they are more expensive to manufacture. If you are a professional you should own at least one lens that opens up to 2.8. Some lens open up even more to 1.8 or 1.2 My favorite lens in the world is the Canon Zoom Telephoto EF 70-200mm f/4.0L IS USM. The price is $1200 but it compares to nothing. The majority of zoom lens have an aperture that changes with the zoom. The lens may open up to 2.8 if you are using a wider focal length, however once you zoom out, say to 150mm, the speed changes to 5.6. This is typical for a kit lens, however a lens that has a fixed speed throughout the entire zoom is superior.

Sample Video of DSLR Canon 60D:

 
2 Comments

Posted by on September 20, 2012 in Photography